BIURO RACHUNKOWE AGNIESZKA PACZOSA

Oferta

Biuro rachunkowe DEBET-KREDYT Agnieszka Paczosa  świadczy kompleksowe usługi księgowo-kadrowe dla firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prywatnych.

Świadczymy następujące usługi:

 

 • księgowe, prowadzenie ksiąg handlowych (KH), książki przychodów i rozchodów (KPiR) oraz ewidencji ryczałtowych,
 • kadrowo-płacowe, sporządzanie list płac, przygotowywanie dokumentacji do PFRON w celu uzyskania dofinansowania przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, sporządzanie deklaracji do ZUS, prowadzenie akt osobowych,
 • pozostałe, miedzy innymi sporządzanie zeznań rocznych, sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane, pomoc również w zakładaniu i likwidacji firmy.

 

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • karta podatkowa,
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Rejestrze Zakupów i Sprzedaży oraz weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie planów amortyzacji i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami w tym zakresie
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-UE, CIT-8, PIT-4R i inne),
 • sporządzanie Zakładowego Planu Kont,
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • sporządzanie bilansów,
 • sporządzanie rachunku zysków i strat,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi, przepisami prawa podatkowego,
 • sporządzanie deklaracji statystycznych i innych informacji,
 • sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-36, PIT-37, PIT-28 i inne),
 • sporządzanie dokumentów rejestrujących firmę i pracowników w ZUS
 

 

Usługi kadrowo-płacowe

 • prowadzenie ewidencji pracowników (kartoteka wynagrodzeń, kartoteka podatkowa, kartoteka zasiłkowa, kartoteka urlopowa);
 • sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy podatków od wynagrodzeń);
 • sporządzanie deklaracji i raportów (DRA, RNA, RCX, RSA, RZA) oraz przekazywanie ich do poszczególnych oddziałów ZUS za potwierdzeniem lub drogą elektroniczną – czynności wykonywane są przy użyciu oprogramowania Płatnik i Płatnik – Przekaz Elektroniczny;
 • sporządzanie zaświadczeń pracodawcy o wysokości wynagrodzeń dla celów ustalenia zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego);
 • sporządzanie informacji RMUA dla wszystkich pracowników.
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z PFRON przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów do PFRON,
 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, o dzieło,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie informacji dotyczących wynagrodzeń na potrzeby urzędu skarbowego (PIT-11, PIT-4R),
 • przygotowywanie świadectw pracy,

Pozostałe usługi

 • pomoc przy rejestracji nowo powstałych firm, jak i przy likwidacji firm,
 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania,
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane,
 • rozliczanie dochodów z zagranicy,
 • przygotowywanie zestawień na indywidualne życzenie,
 • windykacja należności,
 • sporządzanie dokumentacji do banku w celu uzyskania kredytu na życzenie klienta.